Platige Image to polska firma zajmująca się tworzeniem zwiastunów czy reklam, z usług których korzystali i wciąż korzystają najważniejsi wydawcy na rynku gier. Przykładem jest chociażby materiał live-action stworzony na potrzeby The Medium od Bloober Team.
Jednak od dłuższego czasu dało się zauważyć, że firma poszerza kręgi swojej działalności m.in. tworząc oprawę wizualną dla prognozy pogody w polskiej telewizji. Teraz Platige Image ogłosiło swój plan na lata 2021-2025, który zdradza, że oprócz dalszego tworzenia animacje 3D dla zewnętrznych firm, spółka zamierza zająć się produkcją własnych gier wideo i filmów.

W obszarze rozwoju projektów własnych (budowa portfela własnych IP) spółka planuje rozwój w dwóch obszarach: 1. Produkcji gier komputerowych (game development). W tym obszarze spółka planuje wykorzystać posiadane kompetencje w zakresie tworzenia grafiki komputerowej dla branży game development, rozbudowując je istotnie o kompetencje w zakresie produkcji i sprzedaży gier. W powyższym zakresie spółka rozpatrywać będzie różne scenariusze, w tym m.in.: pozyskanie zespołów deweloperskich i tworzenie spółek celowych, zawiązanie spółek celowych z innymi deweloperami, produkcję gier ‚in house’, umowy typu ‚revenue share’ (podział zysków) związane z koprodukcją gier i odpowiedzialnością za wizualną stronę gry, akwizycje podmiotów produkujących gry i inne w zależności od zidentyfikowanych korzystnych biznesowo możliwości na rynku. 2. Produkcji filmowej (film development). Projekty w tym obszarze dotyczyć będą filmów i seriali animowanych oraz live action. Wdrożony zostanie model pracy z budową portfela konceptów własnych o charakterze IP, pozyskiwania konceptów zewnętrznych, oceną ich komercyjnego potencjału, możliwości finansowania i optymalnej kosztowo produkcji

Spółka podała także powody, dla których zamierza poszerzyć swoją działalność.

Przyjęcie strategii rozwoju Platige Image na lata 2021-2025 jest odpowiedzią na obserwowane w ostatnim czasie zmieniające się trendy dynamicznego rozwoju obszaru gier na rynku produkcji filmowej i serialowej oraz rozwoju platform streamingowych, w tym w szczególności na zmiany wywołane pandemią COVID-19 zarówno w obszarze wewnętrznym (zarządzanie projektami, model pracy), jak też zewnętrznym (zmiany otoczenia rynkowego, trendów popytowych, technologii), w zestawieniu z posiadanymi przez spółkę zasobami i kompetencjami oraz możliwościami ich efektywnego wykorzystania w nowych warunkach gospodarczych